İzlenebilirlik Yazılımları

İzlenebilirlik teknolojilerini kullanan bütün endüstrilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilen yazılımlarımız uluslararası standartlara uyumludur. Level 2, Level 3 ve Level 4 seviyesi yazılımlarımız ABD, EU-FMD, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye başta olmak üzere diğer ülkelerin izlenebilirlik yönetmeliklerinin gereksinimlerini de karşılayacak ve gerekli bildirimleri yapacak şekilde çözüm sunmaktadır.

ANSI ISA 95 standardına sadık kalınarak geliştirilen yazılım çözümlerimiz ile minimum donanım kaynağı kullanarak maksimum veri bütünlüğü ve verimliliği elde edebilirsiniz. Yazılımlarımız, hali hazırda popüler olarak kullanılan 50’den fazla ERP, MES ve Level 4 sistemine entegre olmuştur. Özelleştirilebilir yapısı sayesinde kolaylıkla diğer sistemlere de entegre olabilmektedir.

VISIOTT Line Manager (Level 2), serileştirme ve agregasyon operasyonları için birçok donanım ile gerçek zamanlı kontrol ve haberleşme yapabilmektedir. Kolay konfigüre edilebilir mimarisi, yeni donanımların kolaylıkla eklenebilmesine olanak vermektedir. Yazılım operasyonun devam etmesi için bir Plant Manager (Level 3) veri kaynağına ihtiyaç duymayacak, fakat sonuçlarını Plant Manager yazılımına çok hızlı raporlayabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Tasarım, ağ kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasına olanak vermektedir. Bu yazılım ile yüklü olduğu istasyonun tüm izlenebilirlik süreçlerini kolayca yönetebilirsiniz.

Line Manager Yazılımı L2 Banner

VISIOTT Plant Manager (Level 3), tüm izlenebilirlik işlemlerini tek bir ekran üzerinden yöneten yenilikçi bir yazılım sistemidir. VISIOTT Plant Manager (Level 3)’ın ana işlevi, herhangi bir EPCIS sunucusu veya Level 4 çözümünden aldığı bilgiler ile hatlara iş emirleri atamak, iş emri bittiğinde serileştirme ve agregasyon verilerini depolamaktır.

Plant Manager Software L3 Banner

VISIOTT Enterprise Manager (Level 4) yazılımının temel işlevi, izlenebilirlik süreçleri için tek kullanımlık seri numaraları üretip, bu numaraları yönetmektir. İşletmeye bağlı olan tüm üretim, depolama ve sevkiyat tesisleri yazılıma tanımlanır. Üretim için istenilen tekil seri numaralarını üretir. Tesisler, üretilmiş tekil kodları kullanır, Level 2 ve Level 3 seviyesinde işlenen kodlar Level 4 yazılımına tekrar gönderilir. Level 4 yazılımı, operasyon bilgisini alır, kullanılan ve kullanılmayan kodları belirler. Kullanılmayan kodları başka operasyonlara verebilmek için saklar. VISIOTT Enterprise Manager (Level 4), Level 3’ten aldığı operasyonel bilgileri otorite seviyesi olan Level 5 ile paylaşarak köprü görevi de üstlenir.

Enterprise Manager Software L4 Banner