Etiketleme Nedir?

Etiketleme; genellikle yasal zorunluluklar doğrultusunda şekillenen ve firmaların ürüne dair çeşitli bilgileri tüketiciye sunmak için kullandığı, ambalaj ile doğrudan ilgili bir işlemdir. Bahsedilen bu tanımlayıcı bilgiler ve işaretler, bazı durumlarda direkt ambalaj üzerine uygulanabilir. Bu işlem, marking yani işaretleme olarak da adlandırılmaktadır. Kısacası etiket, ambalaja uygulandığı/yapıştırıldığı gibi ambalajın bir parçası da olabilmektedir.

Ambalajlama, etiketleme ve işaretleme aslında birbiri ile ilişkili işlemlerdir. Hatta birbiri ile ilişkili bu işlemlere, üretimin ilk basamağı olan imalat da dahil edilmektedir. Çünkü bazı imalat bilgileri, etiket üzerinde yer alabilmektedir. Etiketleme; endüstriler, ürün çeşitleri ve otoritelerin talepleri doğrultusunda farklılık gösterse de hemen hemen bütün ülkelerde birçok ürün için geçerlidir.

Etiketleme hakkında daha detaylı bilgi edinmek için blog yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketleme Nedir?