Sıkça Sorulan Sorular

VISIOTT TPS uzmanları, izlenebilir paketleme teknolojilerine dair merak edilenleri araştırıyor ve cevaplıyor. Sürekli güncel kalan bu bölümde, hizmet alanlarımıza dair tanımlara ve kısa bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Bir ürünün üretim, paketleme, depolama, sevkiyat  aşamalarının ve satış noktasına ulaşana dek geçirdiği tüm işlemlerin kayıt altına alınıp ürünün takip edilebilmesine izlenebilirlik denilmektedir. Daha detaylı bilgi için ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Ürünlerin yaşam döngüleri boyunca takibini sağlayan izlenebilirlik sistemi, birçok endüstride kullanılmaktadır ancak yaygın olarak kullanıldığı endüstriler aşağıdaki gibidir:

 • İlaç ve Tıbbi Cihaz Endüstrisi
 • Gıda Endüstrisi
 • Kozmetik Endüstrisi
 • Bitki Koruma Ürünleri (Zirai İlaç) Endüstrisi
 • Ticari Patlayıcı Endüstrisi

Üretilen her bir ürüne tekil bir seri numarası atanarak ürünün benzersiz hale getirilmesi işlemidir. Bir ürünü serileştirilmek için o ürüne benzersiz bir seri numarası atamak yeterli değildir. Atanan seri numarasının ürün ambalajına çeşitli yöntemlerle uygulanması ve o numaranın da dijital sistemlere tanımlanması gerekmektedir.

GS1 kuruluşunun amacı; dünya genelinde perakendeciler, üreticiler ve tedarikçiler tarafından kullanılan barkod standartlarını yönetmektir.

Barkodlar, 1D yani tek boyutlu barkodlar ve 2D yani iki boyutlu barkodlar olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. 1D barkodlara EAN, GS1 Databar, Kod 39, Kod 128, Kod 93 örnek olarak verilebilir. 2D barkodların en yaygın kullanımları ise QR kod, Datamatrix ve Aztek Kod’dur. 2D kodlar, 1D kodlara göre daha fazla veri kapasitesine sahiptir ve taklit edilmeleri çok zordur. Bununla birlikte 1D kodların aksine 2D kodlarda yıpranma ya da hasar olsa bile veriler okunabilir. Daha detaylı bilgi için blog yazımıza göz atabilirsiniz.

QR kod ve datamatrix, izlenebilirlik operasyonlarında en çok tercih edilen iki barkod çeşididir. Datamatrix kodlar, fiziksel olarak daha küçük yapıdalardır ve veri yoğunluğunu bu küçük alanları içinde barındırabilirler. Bu sayede datamatixler çok küçük parçalarda bile kullanılabilir. Ayrıca datamatrix, GS1 kuruluşu tarafından sağlık ürünleri için onaylanmış tek 2D koddur. QR kodlar, fiziksel olarak datamatrix kodlardan daha büyüklerdir ve daha fazla veri kapasiteleri bulunmaktadır.

Taşıma birimi ile içerisinde yer alan serileştirilmiş ürünlerin sanal şekilde birbirine bağlanması olarak tanımlanmaktadır. Serileştirilmiş X ilacı ile yer aldığı Y kolisinin arasında hiyerarşi kurulması işlemi, agregasyona verilebilecek en temel örneklerdendir. Sanal bağlantı kurmak için kullanılan en sık yöntem, parent-child ilişkisi ile bir veri oluşturmaktır. Agregasyon hakkında daha detaylı bilgi almak için blog yazımızı okuyabilirsiniz.

Agregasyon işlemi için tercih edilen tanımlama yöntemdir. Serileştirilmiş bir ürün child iken, içine yerleştiği koli parent statüsündedir. Koli içerisine giren bütün ürünlerin seri numaraları sisteme girer ve SSCC etiketi oluşturularak koli üzerine uygulanır. İşte bu işlem parent-child ilişkisine (hiyerarşisine) verilebilecek basit bir örnektir. Bundan sonraki aşamada koli child olurken palet ise parent olur.

Açılımı Serial Shipping Container Code olan SSCC, tedarik zincirinde ürünlerin taşınmasını ve depolanmasını kolaylaştıran koli, palet, çuval, torba vb. taşıma birimlerinin tanımlanmasını sağlayan kodlardır. SSCC etiketleri, taşıma birimi üzerinde GS1 – 128 barkodu ile uygulanır. İzlenebilirliği sağlanacak ürünün, tedarik zincirinde hangi taşıma birimi içerisinde yer aldığının, o taşıma biriminin hangi lokasyonda olduğunun tespitini sağlamak için kullanılırlar.

Bir ürünün, tüketiciye ulaştıktan sonra ya da tedarik zincirine dahil olduktan sonra bir sorununun tespit edilmesi sonucu piyasadan toplanması işlemine denilmektedir.

Geri çağırmaya sebep olacak durumlara örnekler:

 • Ürün içeriğinde olmaması gereken bir maddenin yer alması ya da olması gereken bir maddenin normalden fazla yer alması
 • Ambalaj içinden yabancı madde çıkması
 • Ürün kullanımı sonucu sağlık problemlerinin ortaya çıkması.

Sağlıklı bir geri çağırma işlemi, izlenebilirlik teknolojilerinin uygulanmasıyla gerçekleşebilir.

2D kod (datamatrix) kullanılarak tekilleştirilen beşeri tıbbi ürünlerin, tedarik zincirinin her aşamasında takibini, geri çağırma, bloke etme işlemlerinin gerçekleşmesini sağlayan merkezi bir kayıt ve izleme sistemidir. Türkiye Cumhuriyeti tarafından faaliyete geçirilen İlaç Takip Sistemi, ilaç tedarik zincirinde uygulamaya geçen dünyadaki ilk izlenebilirlik sistemidir. Daha detaylı bilgi için İlaç Takip Sistemi Nedir? başlıklı blog yazımızı okuyabilirsiniz.

2D kod uygulanarak tekilleşen bitki koruma ürünlerinin üretim veya ithalat aşamasından itibaren geçtiği noktalardan alınan bildirimlerle izlenebilirliğini sağlamak için kurulan sisteme Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi (BKÜTS) denilmektedir.

ÜTS, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında üretilen ya da ithal edilen kozmetik ürünlerin ve tıbbi cihazların üretim aşamasından itibaren son kullanıcıya ulaşana dek takibini sağlamak için geliştirilen dijital tabanlı bir izlenebilirlik sistemidir.

Açılımı; Benzersiz Cihaz Tanımlama (Unique Device Identification) olan UDI, tıbbi cihazları benzersiz kılmak için atanan alfanümerik karakterlerdir. UDI hakkında daha detaylı bilgi için ilgili blog yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

İzlenebilirlik sistemine dahil olan üreticiler, proseslerini birtakım standartlar dahilinde yönetmek durumundadır. Ambalaj güvenliği, uygunluğu, tüketiciyi bilgilendirici metinlerin işlenmesi standartlardan bazılarıdır. Bu standartların kontrolü yüksek teknolojili kamera ve uygun yazılımlar ile gerçekleşebilir. İşte bu işlemleri yapan teknolojilerin üst başlığı; görüntü işleme ya da görüntüleme teknolojileri olarak adlandırılır. Daha detaylı bilgi için sayfamıza göz atabilirsiniz.

Üretim proseslerinde en basit seviyeden en karmaşığa doğru birden fazla yazılım kullanılmaktadır. Günümüzde donanımların yazılımsız kontrol edilebilmesi imkansız hale gelmiştir. İzlenebilirlik operasyonlarında da serileştirme ve agregasyon işlemi gerçekleştiren donanımların kontrol ve haberleşmesini gerçekleştiren yazılım Line Manager (Level 2) yazılımıdır. Plant Manager (Level 3) yazılımı ise herhangi bir EPCIS sunucusu ya da Level 4 yazılımından aldığı bilgiler ile hatlara iş emri atayabilen ve serileştirme, agregasyon verilerini depolayabilen daha komplike bir yazılımdır. Birden fazla üretim, depolama gibi çeşitli tesisleri bulunan firmaların bu lokasyonları arasında koordineli bir çalışma sistemi sağlayan yazılım ise Enterprise Manager (Level 4) yazılımıdır. Level 4 yazılımının temel işlevi, izlenebilirlik süreçleri için tek kullanımlık seri numaraları üretip, bu numaraları yönetebilmektir. İzlenebilirlik yazılımları hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Gıdanın risklerden uzak tutulması, tüketilmesine kadar kontrolünün sağlanması ve korunması işlemleridir.

Üretiminden itibaren zarar görmeden, değişmeden, sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaşan ve tüketilen gıdaya güvenli gıda denilmektedir. Gıda tağşişi, gıda ürünün içeriğine yabancı veya ucuz madde/maddeler eklenmesi ve içerikteki faydalı bileşenlerin özelliklerinin bozulması işlemidir.

Marka imajı, tüketicilerin marka ile ilgili pozitif ya da negatif düşünceleriyle şekillenen bir kavramdır. Marka imajını etkileyen en önemli etken ürün kalitesidir. Bununla beraber doğru beyan, içerik sunumu, hizmet kalitesi ve reklamlar da diğer etkenler arasında gösterilebilir. Basit bir denklemle; müşteri memnuniyeti imajı olumlu etkilerken memnun olmayan müşteri kitlesi, marka imajına negatif etki yapacaktır.

Kripto para ile popülerliği artan blokzincir (blockchain) kavramı, dijital bir veri sistemine karşılık gelmektedir. Merkezi bir otoriteye ihtiyaç duyulmadan verilerin paylaşılarak dijital bir ağda saklandığı kayıt sistemine blokzincir adı verilmektedir. Bu veriler, paylaşılabilir olduğu gibi değiştirilmesi imkansızdır. Blockchain teknolojisi hakkında daha detaylı bilgi için ilgili blog yazımızı okuyabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik, üretim ve ürün çeşitliliğinin devamlılığı sağlanırken canlı yaşamının da devamlılığının sağlanabilmesidir. Yani bugünümüzü yaşarken gelecek nesillerin ve dünyanın geleceğinin de korunabilmesidir.

Üretim operasyonlarında sürdürülebilirlik ise bir üretim tesisinde bulunan bütün parametrelerin iyi bir şekilde koordine edilmesi sonucu çıktıların/ürünlerin devamlı ve eksiksiz bir şekilde tedarik zincirine dahil olabilmesidir. Daha detaylı bilgi için ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Üretim aşamasında tespit edilen standart dışı bir ürünün, hattan ayrılmasını sağlayan tenkolojiye reject (ret) mekanizması adı verilmektedir. Örneğin; gıda üretiminde checkweigher üzerinden geçen bir ürünün, tanımlanan ağırlık aralığı dışında kalması sonucu üretim bandından ayrılması reject mekanizması sayesinde gerçekleşir. Reject mekanizması, ürünün geçtiği istasyonun güvenilir yazılımı ile işlevsel hale gelmektedir.

Çözüm sağlayıcının belirtilen gereksinimlere göre ürettiği ürünü, kalite kontrolden sonra müşteriye sunma aşamasıdır. Sunum sonucunda gerekli protokoller imzalanır. FAT aşamasında sorun çıktığı takdirde düzeltme talepleri gelebilir, müşteri imzası ile şartlı serbestlik verilerek sorunlu aşamaların kontrolü, Saha Kabul Testi (SAT) sırasında gerçekleştirilir.

Geliştirilen çözümün, sistemin, başka bir deyişle makinenin, devreye alındığı yerde uygulanan testlerdir. Saha Kabul Testi sonuçları, test protokollerinde yer alır. Sonuçlar, müşteri ve komisyon tarafından imzalanır.

Üretim hattında ilerleyen ürünlerin ağırlıklarını, hattı durdurmadan hassas bir şekilde ölçebilen ve belirlenen değer aralığı dışında ağırlığı olan ürünleri otomatik olarak hattan ayıran elektromekanik terazilere checkweigher denilmektedir.

Klasik bir otomatik kontrol terazisi giriş, ölçüm ve çıkış konveyörlerinden oluşur. Ölçüm konveyörünün altına yerleştirilen load cell, bant çalışırken ağırlık değişimini algılar ve banttan geçen ürünün ağırlığını, özel matematiksel fonksiyonları kullanarak yüksek hassasiyetle ölçer.

Otomatik kontrol terazileri, hassas ağırlık ölçümünün önemli olduğu her alanda kullanılır. Ağırlıklı olarak ilaç, gıda, takviye gıda, tıbbi cihaz ve kozmetik gibi hayati önem taşıyan ürünlerin üretildiği endüstrilerde kullanılan otomatik kontrol terazisi, patlayıcı, savunma sanayii, demonte mobilya gibi endüstrilerde de sıklıkla tercih edilir.

VISIOTT TPS Otomatik Kontrol Terazileri, üretim hatlarınıza tam entegrasyon yeteneğine sahiptir. Hattınız, izlenebilirlik sistemlerini barındırsa da barındırmasa da VISIOTT TPS Checkweigher, rahatlıkla hattınıza uyum sağlar.

Üretim aşamasında tespit edilen standart dışı bir ürünün, hattan ayrılmasını sağlayan tenkolojiye reject (ret) mekanizması adı verilmektedir. Örneğin; gıda üretiminde checkweigher üzerinden geçen bir ürünün, tanımlanan ağırlık aralığı dışında kalması sonucu üretim bandından ayrılması reject mekanizması sayesinde gerçekleşir. Reject mekanizması, ürünün geçtiği istasyonun güvenilir yazılımı ile işlevsel hale gelmektedir.

Çözüm sağlayıcının belirtilen gereksinimlere göre ürettiği ürünü, kalite kontrolden sonra müşteriye sunma aşamasıdır. Sunum sonucunda gerekli protokoller imzalanır. FAT aşamasında sorun çıktığı takdirde düzeltme talepleri gelebilir, müşteri imzası ile şartlı serbestlik verilerek sorunlu aşamaların kontrolü, Saha Kabul Testi (SAT) sırasında gerçekleştirilir.

Geliştirilen çözümün, sistemin, başka bir deyişle makinenin, devreye alındığı yerde uygulanan testlerdir. Saha Kabul Testi sonuçları, test protokollerinde yer alır. Sonuçlar, müşteri ve komisyon tarafından imzalanır.

“İzlenebilirliğe hazır olmak” çözümlerimizdeki izlenebilirlik sistemlerini istediğiniz zaman etkinleştirmenize olanak tanıyan VISIOTT TPS’in yenilikçi bir gelişimidir. VISIOTT TPS, izlenebilirlik özelliklerine sahip olan veya olmayan otomatik kontrol terazileri, etiketleme sistemleri, otomatik kolileme ve bundle istasyonları, görüntü işleme teknolojileri tasarlayıp üretebilir.

Etiket, bir ürünün ambalajı üzerine yerleştirilen ve ürün hakkında önemli bilgiler barındıran genellikle kağıttan imal edilen materyallerdir.

Etiketleme, ürün hakkında bilgiler içeren etiketin çeşitli yöntemlerle ambalaja uygulanmasıdır. Etiketleme, genellikle yasal gerekliliklere uygun gerçekleşen ve işletmeler tarafından tüketicilere ürün hakkında çeşitli bilgiler sunmak için kullanılan, ambalajla doğrudan ilgili bir süreçtir.

Etiketleme istasyonu ya da etiketleme makinası, etiketlerin doğru ve sağlıklı bir şekilde ürün/ambalaj üzerine uygulanmasını sağlayan bir sistemdir.

Bir etiketleme istasyonu, otoritelerin düzenlemelerine veya gerekli özelliklere göre ambalaj üzerinde yer alacak bilgileri etiket üzerine, bu etiketi de ambalaj üzerine uygular. Bilgi barındıran etiketlerin yanında ürün güvenliği için kullanılan güvenlik etiketleri (tamper evident) de etiketleme istasyonları tarafından uygulanır. Etiket üzerindeki okunabilir metinler, OCR/OCV teknolojisi ile doğrulanır. Güvenlik etiketleri de sensörler tarafından kontrol edilir. Bir hata var ise ürün ambalajları, reject mekanizması ile hattan ayrılır.

Barkodlar, 1D yani tek boyutlu barkodlar ve 2D yani iki boyutlu barkodlar olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. 1D barkodlara EAN, GS1 Databar, Kod 39, Kod 128, Kod 93 örnek olarak verilebilir. 2D barkodların en yaygın kullanımları ise QR kod, Datamatrix ve Aztek Kod’dur. 2D kodlar, 1D kodlara göre daha fazla veri kapasitesine sahiptir ve taklit edilmeleri çok zordur. Bununla birlikte 1D kodların aksine 2D kodlarda yıpranma ya da hasar olsa bile veriler okunabilir. Daha detaylı bilgi için blog yazımıza göz atabilirsiniz.

QR kod ve datamatrix, izlenebilirlik operasyonlarında en çok tercih edilen iki barkod çeşididir. Datamatrix kodlar, fiziksel olarak daha küçük yapıdalardır ve veri yoğunluğunu bu küçük alanları içinde barındırabilirler. Bu sayede datamatixler çok küçük parçalarda bile kullanılabilir. Ayrıca datamatrix, GS1 kuruluşu tarafından sağlık ürünleri için onaylanmış tek 2D koddur. QR kodlar, fiziksel olarak datamatrix kodlardan daha büyüklerdir ve daha fazla veri kapasiteleri bulunmaktadır.

Açılımı Serial Shipping Container Code olan SSCC, tedarik zincirinde ürünlerin taşınmasını ve depolanmasını kolaylaştıran koli, palet, çuval, torba vb. taşıma birimlerinin tanımlanmasını sağlayan kodlardır. SSCC etiketleri, taşıma birimi üzerinde GS1 – 128 barkodu ile uygulanır. İzlenebilirliği sağlanacak ürünün, tedarik zincirinde hangi taşıma birimi içerisinde yer aldığının, o taşıma biriminin hangi lokasyonda olduğunun tespitini sağlamak için kullanılırlar.

GS1 kuruluşunun amacı; dünya genelinde perakendeciler, üreticiler ve tedarikçiler tarafından kullanılan barkod standartlarını yönetmektir.

Genellikle ilaç endüstrisi tarafından kullanılan farmakod; ambalaj ve ürünün tutarlılığını, ürünün doğru destekleyici belgelerle tedarik zincirine katılmasını amaçlayan bir paketleme kontrol aracıdır. Daha detaylı bilgi için ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Tüketici tarafından alınan bir ürünün açılmamış, kurcalanmamış olduğunu garanti eden ürün koruma etiketine denilmektedir. Güvenlik etiketi (tamper evident) sayesinde tüketici, üründen emin olarak alışverişini gerçekleştirebilir. Şeffaf olanlar sıklıkla kullanıldığı gibi hologramlı çeşitleri de bulunmaktadır.

Açılımı; Benzersiz Cihaz Tanımlama (Unique Device Identification) olan UDI, tıbbi cihazları benzersiz kılmak için atanan alfanümerik karakterlerdir. UDI hakkında daha detaylı bilgi için ilgili blog yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Yasal yönetmeliklere uymak, izlenebilirliği sağlamak ve son kullanıcıyı bilgilendirmek için ürün ambalajına birtakım bilgiler yazdırılmaktadır. Ambalaja yazdırılan bu bilgilerin tanımlanması işlemi OCR (Optical Character Recognition) teknolojisi, doğrulanması ise OCV (Optical Character Verification) teknolojisi ile gerçekleşmektedir. Daha detaylı bilgi almak için ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Gıdanın risklerden uzak tutulması, tüketilmesine kadar kontrolünün sağlanması ve korunması işlemleridir.

Üretiminden itibaren zarar görmeden, değişmeden, sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaşan ve tüketilen gıdaya güvenli gıda denilmektedir. Gıda tağşişi, gıda ürünün içeriğine yabancı veya ucuz madde/maddeler eklenmesi ve içerikteki faydalı bileşenlerin özelliklerinin bozulması işlemidir.

Marka imajı, tüketicilerin marka ile ilgili pozitif ya da negatif düşünceleriyle şekillenen bir kavramdır. Marka imajını etkileyen en önemli etken ürün kalitesidir. Bununla beraber doğru beyan, içerik sunumu, hizmet kalitesi ve reklamlar da diğer etkenler arasında gösterilebilir. Basit bir denklemle; müşteri memnuniyeti imajı olumlu etkilerken memnun olmayan müşteri kitlesi, marka imajına negatif etki yapacaktır.

Üretim aşamasında tespit edilen standart dışı bir ürünün, hattan ayrılmasını sağlayan tenkolojiye reject (ret) mekanizması adı verilmektedir. Örneğin; gıda üretiminde checkweigher üzerinden geçen bir ürünün, tanımlanan ağırlık aralığı dışında kalması sonucu üretim bandından ayrılması reject mekanizması sayesinde gerçekleşir. Reject mekanizması, ürünün geçtiği istasyonun güvenilir yazılımı ile işlevsel hale gelmektedir.

“İzlenebilirliğe hazır olmak” çözümlerimizdeki izlenebilirlik sistemlerini istediğiniz zaman etkinleştirmenize olanak tanıyan VISIOTT TPS’in yenilikçi bir gelişimidir. VISIOTT TPS, izlenebilirlik özelliklerine sahip olan veya olmayan otomatik kontrol terazileri, etiketleme sistemleri, otomatik kolileme ve bundle istasyonları, görüntü işleme teknolojileri tasarlayıp üretebilir.

Kolileme işleminin manuel olarak değil de makineler kullanılarak otomatik şekilde gerçekleştirilmesi işlemidir. Kolileme makineleri, yaygın olarak kullanılan otomatik bir sistemlerdir. Birincil işlevi, kutuları veya bağları (bundle) bir araya getirmek ve ürünleri kolilere yüklemektir. Ürünler, kolinin içine doğru bir şekilde yerleştirildikten sonra makine, paketlemeyi gerekli bitirir. Bu süreç, ürünlerin güvenli bir şekilde paketlenmesini, depolamaya, dağıtıma ve nakliyeye hazır olmasını sağlar.

Birden fazla ürün ambalajının bir araya getirilerek oluşturulan taşıma birimine bundle denir. Ürünler genellikle şeffaf bir filmle kaplanarak bundle haline getirilir. Bundle oluşturmanın amacı taşıma ve depolamada kolaylık sağlamaktır.

Birincil Paketleme Düzeyi: Ürünle doğrudan temas halinde olan ambalajlara denir. Ürün hakkında bilgilerin yazılı olduğu ve ürünün korunmasını sağlayan paketleme seviyesidir.

İkincil Paketleme Düzeyi: Ürünün nakliyesi için konulan birincil seviye paketlerin içine koyulduğu paketleme seviyesi kabul edilir. Ancak bu durum bazen farklılık göstermektedir. Örneğin ilaç blisterının yer aldığı kutu ya da bir parfüm şişesinin perakende satış aşamasında yer aldığı kutu da ikincil paketleme seviyesidir, bu tarz ikincil seviye paketlemede nakliye değil, tüketiciye sunum amaçlanmıştır.

Üçüncül Paketleme Düzeyi: Tüketicilere en uzak paketleme seviyesidir. Genel olarak ikincil seviye paketlemeleri korumak ve en önemlisi de rahatça taşımak, depolamak için kullanılan paketleme düzeyidir.

Taşıma birimi ile içerisinde yer alan serileştirilmiş ürünlerin sanal şekilde birbirine bağlanması olarak tanımlanmaktadır. Serileştirilmiş X ilacı ile yer aldığı Y kolisinin arasında hiyerarşi kurulması işlemi, agregasyona verilebilecek en temel örneklerdendir. Sanal bağlantı kurmak için kullanılan en sık yöntem, parent-child ilişkisi ile bir veri oluşturmaktır. Agregasyon hakkında daha detaylı bilgi almak için blog yazımızı okuyabilirsiniz.

Agregasyon işlemi için tercih edilen tanımlama yöntemdir. Serileştirilmiş bir ürün child iken, içine yerleştiği koli parent statüsündedir. Koli içerisine giren bütün ürünlerin seri numaraları sisteme girer ve SSCC etiketi oluşturularak koli üzerine uygulanır. İşte bu işlem parent-child ilişkisine (hiyerarşisine) verilebilecek basit bir örnektir. Bundan sonraki aşamada koli child olurken palet ise parent olur.

Açılımı Serial Shipping Container Code olan SSCC, tedarik zincirinde ürünlerin taşınmasını ve depolanmasını kolaylaştıran koli, palet, çuval, torba vb. taşıma birimlerinin tanımlanmasını sağlayan kodlardır. SSCC etiketleri, taşıma birimi üzerinde GS1 – 128 barkodu ile uygulanır. İzlenebilirliği sağlanacak ürünün, tedarik zincirinde hangi taşıma birimi içerisinde yer aldığının, o taşıma biriminin hangi lokasyonda olduğunun tespitini sağlamak için kullanılırlar.

Bir ürünün, tüketiciye ulaştıktan sonra ya da tedarik zincirine dahil olduktan sonra bir sorununun tespit edilmesi sonucu piyasadan toplanması işlemine denilmektedir.

Geri çağırmaya sebep olacak durumlara örnekler:

 • Ürün içeriğinde olmaması gereken bir maddenin yer alması ya da olması gereken bir maddenin normalden fazla yer alması
 • Ambalaj içinden yabancı madde çıkması
 • Ürün kullanımı sonucu sağlık problemlerinin ortaya çıkması.

Sağlıklı bir geri çağırma işlemi, izlenebilirlik teknolojilerinin uygulanmasıyla gerçekleşebilir.

Sürdürülebilirlik, üretim ve ürün çeşitliliğinin devamlılığı sağlanırken canlı yaşamının da devamlılığının sağlanabilmesidir. Yani bugünümüzü yaşarken gelecek nesillerin ve dünyanın geleceğinin de korunabilmesidir.

Üretim operasyonlarında sürdürülebilirlik ise bir üretim tesisinde bulunan bütün parametrelerin iyi bir şekilde koordine edilmesi sonucu çıktıların/ürünlerin devamlı ve eksiksiz bir şekilde tedarik zincirine dahil olabilmesidir. Daha detaylı bilgi için ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Üretim aşamasında tespit edilen standart dışı bir ürünün, hattan ayrılmasını sağlayan tenkolojiye reject (ret) mekanizması adı verilmektedir. Örneğin; gıda üretiminde checkweigher üzerinden geçen bir ürünün, tanımlanan ağırlık aralığı dışında kalması sonucu üretim bandından ayrılması reject mekanizması sayesinde gerçekleşir. Reject mekanizması, ürünün geçtiği istasyonun güvenilir yazılımı ile işlevsel hale gelmektedir.

Çözüm sağlayıcının belirtilen gereksinimlere göre ürettiği ürünü, kalite kontrolden sonra müşteriye sunma aşamasıdır. Sunum sonucunda gerekli protokoller imzalanır. FAT aşamasında sorun çıktığı takdirde düzeltme talepleri gelebilir, müşteri imzası ile şartlı serbestlik verilerek sorunlu aşamaların kontrolü, Saha Kabul Testi (SAT) sırasında gerçekleştirilir.

Geliştirilen çözümün, sistemin, başka bir deyişle makinenin, devreye alındığı yerde uygulanan testlerdir. Saha Kabul Testi sonuçları, test protokollerinde yer alır. Sonuçlar, müşteri ve komisyon tarafından imzalanır.

“İzlenebilirliğe hazır olmak” çözümlerimizdeki izlenebilirlik sistemlerini istediğiniz zaman etkinleştirmenize olanak tanıyan VISIOTT TPS’in yenilikçi bir gelişimidir. VISIOTT TPS, izlenebilirlik özelliklerine sahip olan veya olmayan otomatik kontrol terazileri, etiketleme sistemleri, otomatik kolileme ve bundle istasyonları, görüntü işleme teknolojileri tasarlayıp üretebilir.

“İzlenebilirliğe hazır olmak” çözümlerimizdeki izlenebilirlik sistemlerini istediğiniz zaman etkinleştirmenize olanak tanıyan VISIOTT TPS’in yenilikçi bir gelişimidir. VISIOTT TPS, izlenebilirlik özelliklerine sahip olan veya olmayan otomatik kontrol terazileri, etiketleme sistemleri, otomatik kolileme ve bundle istasyonları, görüntü işleme teknolojileri tasarlayıp üretebilir.

Görüntü işleme, çeşitli endüstrilerde ürün veya süreçlerin kalite kontrolünü gerçekleştirmek için kullanılan bir teknolojidir. İncelenen nesnelerden bilgi almak ve analiz etmek için yüksek çözünürlüklü özel kameralar ve görüntü işleme algoritmaları kullanmayı içerir.

Kodlama ve kod çözümleme, ürünleri belirli verilerle işaretleme (kodlama) ve ardından denetim süreci sırasında bu bilgileri okumak ve analiz etmek (kod çözümleme) için özel görüş sistemleri kullanma sürecini ifade eder. Bu teknik, üretim uygulamalarında ürünleri, bileşenleri veya paketleri izlemek ve tanımlamak için yaygın olarak kullanılır.

Görüntü işleme teknolojilerinde toplu kod okuma ve analiz, belirli bir görüş alanında birden çok kodu aynı anda analiz etme sürecini ifade eder. Endüstriyel otomasyon ve imalatta, tek bir yüzeyde veya belirli bir alanda birbirine yakın düzenlenmiş kodlara sahip ürünlerin olması yaygın bir durumdur.

Görüntü işleme teknolojilerinde varlık ve yokluk kontrolü, belirli bir alanda veya bir üründe belirli özelliklerin, bileşenlerin veya nesnelerin varlığının kontrolü ya da yokluğunun tespiti sürecini ifade eder. Bu teknik, ürünlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde, gerekli tüm unsurların beklendiği gibi olmasını sağlamak için kalite kontrol ve üretimde yaygın olarak kullanılır.

İzlenebilirlik sistemine dahil olan üreticiler, proseslerini birtakım standartlar dahilinde yönetmek durumundadır. Ambalaj güvenliği, uygunluğu, tüketiciyi bilgilendirici metinlerin işlenmesi standartlardan bazılarıdır. Bu standartların kontrolü yüksek teknolojili kamera ve uygun yazılımlar ile gerçekleşebilir. İşte bu işlemleri yapan teknolojilerin üst başlığı; görüntü işleme ya da görüntüleme teknolojileri olarak adlandırılır. Daha detaylı bilgi için sayfamıza göz atabilirsiniz.

Yasal yönetmeliklere uymak, izlenebilirliği sağlamak ve son kullanıcıyı bilgilendirmek için ürün ambalajına birtakım bilgiler yazdırılmaktadır. Ambalaja yazdırılan bu bilgilerin tanımlanması işlemi OCR (Optical Character Recognition) teknolojisi, doğrulanması ise OCV (Optical Character Verification) teknolojisi ile gerçekleşmektedir. Daha detaylı bilgi almak için ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Genellikle ilaç endüstrisi tarafından kullanılan farmakod; ambalaj ve ürünün tutarlılığını, ürünün doğru destekleyici belgelerle tedarik zincirine katılmasını amaçlayan bir paketleme kontrol aracıdır. Daha detaylı bilgi için ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Barkodlar, 1D yani tek boyutlu barkodlar ve 2D yani iki boyutlu barkodlar olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. 1D barkodlara EAN, GS1 Databar, Kod 39, Kod 128, Kod 93 örnek olarak verilebilir. 2D barkodların en yaygın kullanımları ise QR kod, Datamatrix ve Aztek Kod’dur. 2D kodlar, 1D kodlara göre daha fazla veri kapasitesine sahiptir ve taklit edilmeleri çok zordur. Bununla birlikte 1D kodların aksine 2D kodlarda yıpranma ya da hasar olsa bile veriler okunabilir. Daha detaylı bilgi için blog yazımıza göz atabilirsiniz.

QR kod ve datamatrix, izlenebilirlik operasyonlarında en çok tercih edilen iki barkod çeşididir. Datamatrix kodlar, fiziksel olarak daha küçük yapıdalardır ve veri yoğunluğunu bu küçük alanları içinde barındırabilirler. Bu sayede datamatixler çok küçük parçalarda bile kullanılabilir. Ayrıca datamatrix, GS1 kuruluşu tarafından sağlık ürünleri için onaylanmış tek 2D koddur. QR kodlar, fiziksel olarak datamatrix kodlardan daha büyüklerdir ve daha fazla veri kapasiteleri bulunmaktadır.

Açılımı Serial Shipping Container Code olan SSCC, tedarik zincirinde ürünlerin taşınmasını ve depolanmasını kolaylaştıran koli, palet, çuval, torba vb. taşıma birimlerinin tanımlanmasını sağlayan kodlardır. SSCC etiketleri, taşıma birimi üzerinde GS1 – 128 barkodu ile uygulanır. İzlenebilirliği sağlanacak ürünün, tedarik zincirinde hangi taşıma birimi içerisinde yer aldığının, o taşıma biriminin hangi lokasyonda olduğunun tespitini sağlamak için kullanılırlar.

Açılımı; Benzersiz Cihaz Tanımlama (Unique Device Identification) olan UDI, tıbbi cihazları benzersiz kılmak için atanan alfanümerik karakterlerdir. UDI hakkında daha detaylı bilgi için ilgili blog yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Üretim aşamasında tespit edilen standart dışı bir ürünün, hattan ayrılmasını sağlayan tenkolojiye reject (ret) mekanizması adı verilmektedir. Örneğin; gıda üretiminde checkweigher üzerinden geçen bir ürünün, tanımlanan ağırlık aralığı dışında kalması sonucu üretim bandından ayrılması reject mekanizması sayesinde gerçekleşir. Reject mekanizması, ürünün geçtiği istasyonun güvenilir yazılımı ile işlevsel hale gelmektedir.